chấm điểm sim

Danh sách đơn hàng

Trồng rau cải thảo


 • Loại đơn hàng: Nông nghiệp
 • Dành cho: Nữ
 • Số lượng: 2
 • Nơi làm việc: Kagoshima
 • Mức lương: 28 triệu (chưa tính làm thêm)

Dệt, nối sợi


 • Loại đơn hàng: Dệt may
 • Dành cho: Nữ
 • Số lượng: 10
 • Nơi làm việc: MIE
 • Mức lương: 30 triệu

May đồ phụ nữ, trẻ em


 • Loại đơn hàng: May mặc
 • Dành cho: Nữ
 • Số lượng: 3
 • Nơi làm việc: HIROSHIMA
 • Mức lương: 30~35 Triệu

May quần áo, khăn tay trẻ em


 • Loại đơn hàng: May mặc
 • Dành cho: Nữ
 • Số lượng: 3
 • Nơi làm việc: KUMAMOTO
 • Mức lương: 27 triệu

Làm giàn giáo


 • Loại đơn hàng: Xây dựng
 • Dành cho: Nam
 • Số lượng: 6
 • Nơi làm việc: FUKUOKA
 • Mức lương: 29 triệu
  Chat Zalo
  0981242586