chấm điểm sim

Danh sách đơn hàng

Lắp ghép giàn giáo


 • Loại đơn hàng: Xây dựng
 • Dành cho: Nam
 • Số lượng: 9
 • Nơi làm việc: FUKUOKA
 • Mức lương: 145.773 Yên

Đóng gói cà chua theo dây chuyền


 • Loại đơn hàng: Nông nghiệp
 • Dành cho: Nữ
 • Số lượng: 18
 • Nơi làm việc: Kumamoto
 • Mức lương: 28 triệu

Đóng gói cơm hộp


 • Loại đơn hàng: Đóng gói thực phẩm
 • Dành cho: Nữ
 • Số lượng: 12
 • Nơi làm việc: Miyazaki
 • Mức lương: 28-40 triệu VNĐ/tháng

Trồng, chăm sóc, thu hoạch, đóng gói hành hoa


 • Loại đơn hàng: Nông nghiệp
 • Dành cho: Nữ
 • Số lượng: 3
 • Nơi làm việc: Oita, Nhật Bản
 • Mức lương: 136.934 yên

Nông nghiệp cà chua


 • Loại đơn hàng: Nông nghiệp
 • Dành cho: Nữ
 • Số lượng: 10
 • Nơi làm việc: Kumamoto
 • Mức lương: 136.934 Yên
  Chat Zalo
  0981242586